Home « Iman Aur Islam « Har Gunaa say Bachie

Har Gunaa say Bachie
S.No Date Title / Name Speaker Listen/Download
1 1 Jan, 2018 Kitne namatain paas hai Maulana Abdus Sattar Click Here
2 3 Nov, 2017 Gunah-se-Hifazat-ke-tadbeer-Sunday-Bayan-08-10-2017 Maulana Abdus Sattar Click Here
3 3 Nov, 2017 Eman-ki-Tazgi-se-Gunah-ka-khatra-dekhiay-Sunday-Bayan-15-10-2017 Maulana Abdus Sattar Click Here
4 23 Oct, 2017 Haram Mot se bachain Maulana Abdus Sattar Click Here
5 8 Apr, 2017 Kanjoosoon ki 2 Qismain Mufti Tariq Masood sahib Click Here
6 8 Apr, 2017 Gosht Khor Musalmaan Mufti Tariq Masood sahib Click Here
7 8 Apr, 2017 Allah Azaab kyu dete hain Mufti Tariq Masood sahib Click Here
8 7 Apr, 2017 Abnormality se door rahain Mufti Tariq Masood sahib Click Here
9 10 Mar, 2017 Bheek_Mangne_ka-Gunah Maulana Mufti Abd-ur-Rauf Sakharwi Click Here
10 10 Feb, 2017 IsTakhreeb Kari per bhee Nazar rehay Maulana Abdus Sattar Click Here
11 10 Feb, 2017 Na Farmani per saza Maulana Abdus Sattar Click Here
12 9 Feb, 2017 Bay deen hukoomat ke nuqsanat Maulana Abdus Sattar Click Here
13 9 Feb, 2017 In Mujrimo Per bena zarrak hain Maulana Abdus Sattar Click Here
14 8 Feb, 2017 Bud Amliyo Ki Saza Maulana Abdus Sattar Click Here
15 8 Feb, 2017 Nafs parasti ka anjam Maulana Abdus Sattar Click Here
16 7 Feb, 2017 Na insafion ki Saza Maulana Abdus Sattar Click Here
17 6 Feb, 2017 Amanat mein khayanat Maulana Abdus Sattar Click Here
18 4 Feb, 2017 Madi Zehniat Ki Tabah Karain Maulana Abdus Sattar Click Here
19 3 Feb, 2017 Amanat mein khayanat Maulana Abdus Sattar Click Here
20 2 Feb, 2017 Takabbur kay buray Nataij Maulana Abdus Sattar Click Here
21 1 Feb, 2017 Hirs aur Hawas ki Tabah karian Maulana Abdus Sattar Click Here
22 31 Jan, 2017 Hamare Gunah Aur Allah ki Rehmat Maulana Abdus Sattar Click Here
23 31 Jan, 2017 Sharab Umul Khabais Maulana Abdus Sattar Click Here
24 26 Jan, 2017 Baghair Tehqeeq kiye bat ko phelane ki mumaniat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
25 25 Jan, 2017 Fasiq Shakhs ki bat ki tahqeeq ka Hukm Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
26 25 Jan, 2017 Gunahon se Bachne aur Aamal-e-Salihah ki Zaroorat Aayat-ul-Kursi ki Fazilat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
27 25 Jan, 2017 Hasad ka Gunah aur us ke Nuqsanat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
28 25 Jan, 2017 Hasad ka marz Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
29 24 Jan, 2017 Jhoott ki mumaniut aur us ka wabal Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
30 21 Jan, 2017 Zaban ke Gunah aur un se bachne ki zaroorat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
31 19 Jan, 2017 Gunah Ka Ehsaas kese hu Maulana Abdus Sattar Click Here
32 19 Jan, 2017 Gusay per kaboo pain Maulana Abdus Sattar Click Here
33 18 Jan, 2017 Kissi ko takleef na phonchain Maulana Abdus Sattar Click Here
34 17 Jan, 2017 Budgumani ka fitna Maulana Abdus Sattar Click Here
35 17 Jan, 2017 Tue-Chugli_aur_Aib_Joi_ka_Gunah Maulana Mufti Abd-ur-Rauf Sakharwi Click Here
36 16 Jan, 2017 Munkirat Ko Rokiye Maulana Abdus Sattar Click Here
37 16 Jan, 2017 Nazer Bachae Berbadi Se Bache Maulana Abdus Sattar Click Here
38 17 Dec, 2016 AMANAT MAIN KHAYANAT Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
39 28 Nov, 2016 Haton Ke Muta'alleq Afa'al Our Ahkaam Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
40 19 Nov, 2016 Zulm ka badla zulm nahi 01 Maulana Tariq Jameel Click Here
41 19 Nov, 2016 Zulm ka badla zulm nahi 02 Maulana Tariq Jameel Click Here
42 19 Nov, 2016 Zulm ka badla zulm nahi 03 Maulana Tariq Jameel Click Here
43 19 Nov, 2016 Zulm ka badla zulm nahi 04 Maulana Tariq Jameel Click Here
44 19 Nov, 2016 Zulm ka badla zulm nahi 05 Maulana Tariq Jameel Click Here
45 19 Nov, 2016 Zalim aur Mazloom Insaan 01 Maulana Tariq Jameel Click Here
46 19 Nov, 2016 Zalim aur Mazloom Insaan 02 Maulana Tariq Jameel Click Here
47 19 Nov, 2016 Sung DilI Maulana Tariq Jameel Click Here
48 18 Nov, 2016 SANG DIL INSAAN_01 Maulana Tariq Jameel Click Here
49 18 Nov, 2016 SANG DIL INSAAN_02 Maulana Tariq Jameel Click Here
50 18 Nov, 2016 SANG DIL INSAAN_03 Maulana Tariq Jameel Click Here
51 18 Nov, 2016 SANG DIL INSAAN_04 Maulana Tariq Jameel Click Here
52 18 Nov, 2016 Rya kari ka Gunah Maulana Muhammad Yousuf Ludhiyanvi Shaheed (R.A) Click Here
53 6 Aug, 2007 Taasub Pasandi Maulana Muhammad Yousuf Ludhiyanvi Shaheed (R.A) Click Here
54 19 Nov, 2016 Nafarmani Ki Saza Maulana Tariq Jameel Click Here
55 8 Oct, 2016 ADLIA SE KHITAB 1 Maulana Tariq Jameel Click Here
56 8 Oct, 2016 ADLIA SE KHITAB 2 Maulana Tariq Jameel Click Here
57 8 Oct, 2016 6 GUNAH 15 BATEIN P1 Maulana Tariq Jameel Click Here
58 8 Oct, 2016 6 GUNAH 15 BATEIN P2 Maulana Tariq Jameel Click Here
59 7 Oct, 2016 Ghlou say bachiyay Maulana Mufti Mehmood Ashraf Usmani S/O Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
60 4 Oct, 2016 Char Baray Gunah Aur Qyamt Ky Den Ke Ruswaee Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
61 26 Sep, 2016 Be-Gunah Qatal ka Anjam (karachi ki Halat par Liyari me Bayan) Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
62 24 Sep, 2016 Zinah Badtareen Jurm Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
63 11 May, 2016 zina-1 Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
64 11 May, 2016 zina-2 Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
65 26 Feb, 2016 Gunahoon ki Saza ki mukhtalif shaklein Maulana Shams-ur-Rahman Click Here
66 15 Jan, 2016 Allah Say Wada Khilafi Ki Saza Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
67 15 Jan, 2016 4 Bary Gunha 06-02-2009 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here