Home « Fikr-e-aakirat Aur Jannat, Jahanum Kay Manaazir « Fikr-e-Aakirat Aur Jannat, Jahanum Kay Manaazir

Fikr-e-Aakirat Aur Jannat, Jahanum Kay Manaazir
S.No Date Title / Name Speaker Listen/Download
1 12 Mar, 2020 Ye Dunya Akhirat ki khaiti hai Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
2 26 Feb, 2018 Deen-e-Islam Ka Khulasa (Tablighi Ijtima 2018) Maulana Tariq Jameel Click Here
3 1 Jan, 2018 Junnat Ki Kunji Allah Ka Khof Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
4 20 Nov, 2017 Firqa Wariat Ki Waja Click Here
5 8 Apr, 2017 Jannat kaysay milay gi Mufti Tariq Masood sahib Click Here
6 8 Apr, 2017 Firqa Wariyat ki Aag Mufti Tariq Masood sahib Click Here
7 8 Feb, 2017 Aakhirat Ka Ghum Or Fiker Apne Ander Paida Kare Maulana Abdus Sattar Click Here
8 3 Feb, 2017 Hamari Society ki Islah kaisay ho Maulana Abdus Sattar Click Here
9 3 Feb, 2017 Musalmano Aik hojao Maulana Abdus Sattar Click Here
10 28 Jan, 2017 Aakhirat ki Fikar ki Zaroorat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
11 27 Jan, 2017 Aakhirat ka Aqeedah aur us ki tayyari ki fikar Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
12 27 Jan, 2017 Aakhirat ki Tayyari ki fikar Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
13 27 Jan, 2017 Aakhirat ki Fikar Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
14 27 Jan, 2017 Aakhirat ki Tayyari ki fikar Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
15 27 Jan, 2017 Aakhirat ki tayyari ki fikar Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
16 25 Jan, 2017 Dunyawi Zindagi aur Aakhirat ka Tasawwur Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
17 18 Jan, 2017 Duniya Akhirat Ki Khaiti Hai Maulana Abdus Sattar Click Here
18 16 Jan, 2017 Aqida e Akhirat Maulana Abdus Sattar Click Here
19 16 Jan, 2017 Aqida e Akhirat Maulana Abdus Sattar Click Here
20 11 Jan, 2017 Aqida e Akhirat Maulana Abdus Sattar Click Here
21 5 Dec, 2016 Aakhrat ki tiyyari-23-07-1999 Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Click Here
22 28 Nov, 2016 Dunya Our Akherat Main Kamiyabi Ka Nuskha [1] Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
23 28 Nov, 2016 Dunya Our Akherat Main Kamiyabi Ka Nuskha [2] Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
24 26 Nov, 2016 Apne AKherat Ki Kamyabi Keliye Muhasaba Karna Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
25 26 Nov, 2016 Allah Ke Nafarmanon Ke Ruh Kahinchne Ka Manzar Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
26 26 Nov, 2016 Akhirat Main Insan Usi Ke Sath Ho Ga Jisse Wo Muhabbat Karta He Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
27 26 Nov, 2016 Akherat Main Haqiqi Miskin Kon Ho Ga Maulana Mufti Sahban Mehmood (R.A) Click Here
28 18 Nov, 2016 Tameer e Akhirat ki Tayyari Maulana Muhammad Yousuf Ludhiyanvi Shaheed (R.A) Click Here
29 18 Nov, 2016 Roz-e-Mehshar Main Peshi Maulana Tariq Jameel Click Here
30 18 Nov, 2016 Roz-e-Mehshar Main Peshi Maulana Tariq Jameel Click Here
31 6 Aug, 2007 Fikr e Akhirat Maulana Muhammad Yousuf Ludhiyanvi Shaheed (R.A) Click Here
32 17 Nov, 2016 Roz-e-Mehshar Main Peshi Maulana Tariq Jameel Click Here
33 11 Nov, 2016 Fikr-e-Aakhirat Maulana Ehtisham-ul-Haq Thanvi (R.A) Click Here
34 26 Oct, 2016 DUNYA KI ITTIBA -01 Maulana Tariq Jameel Click Here
35 26 Oct, 2016 DUNYA KI ITTIBA -02 Maulana Tariq Jameel Click Here
36 8 Oct, 2016 AAJ INSANYAT GHAFIL HAIDAR-UL-ULOOM KARACHI -P1 Maulana Tariq Jameel Click Here
37 8 Oct, 2016 AAJ INSANYAT GHAFIL HAIDAR-UL-ULOOM KARACHI -P2 Maulana Tariq Jameel Click Here
38 4 Oct, 2016 Zekar-WA-Fekar p3 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
39 26 Feb, 2016 Yaum-e-Hisab ki Tayyari Maulana Shams-ur-Rahman Click Here
40 10 Feb, 2016 Akhirat Ki Fikr Maulana Abd-ur-Rasheed Click Here
41 15 Jan, 2016 Allah Kay Bagi Musalmaan - 1 Maulana Mufti Rasheed Ahmed Ludhiyanwi (R.A) Click Here
42 15 Jan, 2016 Allah Kay Bagi Musalmaan - 2 Maulana Mufti Rasheed Ahmed Ludhiyanwi (R.A) Click Here
43 15 Jan, 2016 Andaz-e-Akhirat (16-07-2004)-1 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
44 15 Jan, 2016 Andaz-e-Akhirat (16-07-2004)-2 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
45 15 Jan, 2016 Andaz-e-Akhirat (16-07-2004)-3 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
46 15 Jan, 2016 Akhrat Ki Yaad-21-01-2011 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
47 15 Jan, 2016 Aakhrat ki taiyari Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Click Here
48 15 Jan, 2016 Akhirat mein Pakar 1 Maulana Shams-ur-Rahman Click Here
49 15 Jan, 2016 Akhirat mein Pakar 2 Maulana Shams-ur-Rahman Click Here
50 15 Jan, 2016 Apne Anjaam ki janib safar Maulana Shams-ur-Rahman Click Here