Home « Zati Islah Kay Sunahry Usool Vol-1 « Zati Islah kay Sunahry Usool Vol-1

Zati Islah kay Sunahry Usool Vol-1
S.No Date Title / Name Speaker Listen/Download
1 10 Feb, 2017 Momin ki Arzoo Puri hi Sakti hai Maulana Abdus Sattar Click Here
2 31 Jan, 2017 Waqar aur Mayanarawi Maulana Abdus Sattar Click Here
3 28 Jan, 2017 Tatfeen Ka Gunah Aur is kay Mafhoom Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
4 28 Jan, 2017 Sifarish ki Sharai Haisiyat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
5 26 Jan, 2017 Baghair Tehqeeq kiye bat ko phelane ki mumaniat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
6 26 Jan, 2017 Chand Posheedah Gunah aur un ka Wabal Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
7 21 Jan, 2017 Vote ki Sharai Haisiyat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
8 18 Jan, 2017 Apnay Aap ko Qabil e Eitamad Banai Maulana Abdus Sattar Click Here
9 17 Jan, 2017 Yeh bhi aghwa ka ik khatar naak shakal hai Maulana Abdus Sattar Click Here
10 16 Jan, 2017 Nematey Kese Bachae Maulana Abdus Sattar Click Here
11 12 Jan, 2017 Hamaray Saal ka Ikhtitam kaisay ho Maulana Abdus Sattar Click Here
12 17 Dec, 2016 SAFARISH KI HAQIQAT Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
13 28 Nov, 2016 Insan Kamzor Our Be Sabra Paida kiya Geya He Maulana Mufti Sahban Mehmood Click Here
14 25 Nov, 2016 Khawab-o-Khayalat Maulana Mufti Rasheed Ahmed Ludhiyanwi (R.A) Click Here
15 19 Nov, 2016 Zalim kuon aur majloom kuon 01 Maulana Tariq Jameel Click Here
16 19 Nov, 2016 Zalim kuon aur majloom kuon 02 Maulana Tariq Jameel Click Here
17 23 Jun, 2016 01-Zindagi ka maqsad Maulana Abdus Sattar Click Here
18 23 Jun, 2016 02-Maqsad-e-hayat aur Fikrey Aakhirat Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
19 23 Jun, 2016 03-Allah ka name par kharch karnay ki fazilat Maulana Tariq Jameel Click Here
20 23 Jun, 2016 04-Azmat-e-Insaan Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
21 23 Jun, 2016 05-Kalme Ki Taqat Maulana Tariq Jameel Click Here
22 23 Jun, 2016 06-Nekiyon Ka Noor-P1 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
23 23 Jun, 2016 06-Nekiyon Ka Noor-P_2 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
24 23 Jun, 2016 07-Hamare Gunah Aur Allah ki Rehmat Maulana Abdus Sattar Click Here
25 23 Jun, 2016 08-8-1-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 1 - Tahajjud Mufti Tariq Masood sahib Click Here
26 23 Jun, 2016 08-2-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 2 - Walideen (Parents) ki Izafi Khidmat Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
27 23 Jun, 2016 08-3-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 3 - Allah ka zikar Mufti Tariq Masood sahib Click Here
28 23 Jun, 2016 08-4-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 4 - Rishtay Daro pay Kharach Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
29 23 Jun, 2016 08-5-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 5 - Bhookoon ko Khana Khilana Mufti Tariq Masood sahib Click Here
30 23 Jun, 2016 08-6-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 6 - Parosi ka khayal karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
31 23 Jun, 2016 08-7-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 7 - Allah se Dua Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
32 23 Jun, 2016 08-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 8 - Yateem ki kifalat Mufti Tariq Masood sahib Click Here
33 23 Jun, 2016 08-9-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 9 - Quran ki Tilawat Mufti Tariq Masood sahib Click Here
34 23 Jun, 2016 08-10-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 10 - Sadqa-e-Jaria Mufti Tariq Masood sahib Click Here
35 23 Jun, 2016 08-11-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 11 - Salaam Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
36 23 Jun, 2016 08-12-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 12 - Durood Parhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
37 23 Jun, 2016 08-13-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 13 - Miswaak Karnaa Mufti Tariq Masood sahib Click Here
38 23 Jun, 2016 08-14-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 14 - Jism ki Safai Mufti Tariq Masood sahib Click Here
39 23 Jun, 2016 08-15-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 15 - Rizq-e-Halal Kamana Mufti Tariq Masood sahib Click Here
40 23 Jun, 2016 08-16-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 16 - Istekhara Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
41 23 Jun, 2016 08-17-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 17 - Seedhay Haath ka istemaal Mufti Tariq Masood sahib Click Here
42 23 Jun, 2016 08-18-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 18 - Ulama ka Ehtiraam (respect) Mufti Tariq Masood sahib Click Here
43 23 Jun, 2016 08-19-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 19 - Quran Ka Kuch Hissa Hifz Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
44 23 Jun, 2016 08-20-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 20 - Jamaat se Namaz Parhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
45 23 Jun, 2016 08-21-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 21 - Sonay kay Waqt kay Mamolaat Mufti Tariq Masood sahib Click Here
46 23 Jun, 2016 08-22-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 22 - Quran ki Makhsoos Suratoo ki Fazeelat Mufti Tariq Masood sahib Click Here
47 23 Jun, 2016 08-23-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 23 - Quran ko Sahih aur Ache Awaz mai Parhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
48 23 Jun, 2016 08-24-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 24 - Nafil Rozay Rakhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
49 23 Jun, 2016 08-25-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 25 - Dilo ko Joorna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
50 23 Jun, 2016 08-26-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 26 - Facebook pay Ache Batain Share Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
51 23 Jun, 2016 08-27-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 27 - Ulama se Masail Pochna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
52 23 Jun, 2016 08-28-30 Din 30 Nekiyan - Neki No. 28 - Jaanwaro kay Saath Husn-e-Sulook Mufti Tariq Masood sahib Click Here
53 23 Jun, 2016 09-1-Gunnah 1 - Shirk Mufti Tariq Masood sahib Click Here
54 23 Jun, 2016 09-2-Gunnah 2 - Jan Bojh Kar Namaz Qaza Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
55 23 Jun, 2016 09-3-Gunnah 3 - Walideen ki Nafarmani Mufti Tariq Masood sahib Click Here
56 23 Jun, 2016 09-4-Gunnah 4 - Kisi Insaan ko Na Haq Qatal kar dena Mufti Tariq Masood sahib Click Here
57 23 Jun, 2016 09-5-Gunnah 5 - Gheebat (Back Biting) Mufti Tariq Masood sahib Click Here
58 23 Jun, 2016 09-6-Gunnah 6 - Ramzan kay Rozay Chorna (Baghair Kisi Shari Uzur kay) Mufti Tariq Masood sahib Click Here
59 23 Jun, 2016 09-7-Gunnah 7 - Zakaat na dena Mufti Tariq Masood sahib Click Here
60 23 Jun, 2016 09-8-Gunnah 8 - Hajj ki Adaigi mai Takheer Mufti Tariq Masood sahib Click Here
61 23 Jun, 2016 09-9-Gunnah 9 - Zina Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
62 23 Jun, 2016 09-10-Gunnah 10 - Shariat kay kisi hukum ka Mazaq Urana Mufti Tariq Masood sahib Click Here
63 23 Jun, 2016 09-11-Gunnah 11 - Larkoon se Bad Kari Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
64 23 Jun, 2016 09-12-Gunnah 12 - Kisi Jandaar ki Tasweer Banana Mufti Tariq Masood sahib Click Here
65 23 Jun, 2016 09-13-Gunnah 13 - Sood Khana Mufti Tariq Masood sahib Click Here
66 23 Jun, 2016 09-14-Gunnah 14 - Parda na Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
67 23 Jun, 2016 09-15-Gunnah 15 - Jadu Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
68 23 Jun, 2016 09-16-Gunnah 16 - Hasad karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
69 23 Jun, 2016 09-17-Gunnah 17 - Na Jaiz Fashion Mufti Tariq Masood sahib Click Here
70 23 Jun, 2016 09-18-Gunnah 18 - Darhi Katna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
71 23 Jun, 2016 09-19-Gunnah 19 - Sharab Pina Mufti Tariq Masood sahib Click Here
72 23 Jun, 2016 09-20-Gunnah 20 - Rishtay Dari Torna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
73 23 Jun, 2016 09-21-Gunnah 21 - Khud Kushi (Suicide) Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
74 23 Jun, 2016 09-22-Gunnah 22 - 3 Talaq denay kay baad biwi ko rakhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
75 23 Jun, 2016 09-23-Gunnah 23 - Shohar (Husband) ki Na-Shukri Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
76 23 Jun, 2016 09-24-Gunnah 24 - Peshab Kay Chentoon (Drops) se na Bachna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
77 23 Jun, 2016 09-25-Gunnah 25 - Ghair Fitri Tareeqay se Humbistari Karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
78 23 Jun, 2016 09-26-Gunnah 26 - Izar Takhnoo se nechay Rakhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
79 23 Jun, 2016 09-27-Gunnah 27 - Kisi ki Baghair Permission Messages ya Email Parhna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
80 23 Jun, 2016 09-28-Gunnah 28 - Khawateen ka Barek Kapre Pehanna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
81 23 Jun, 2016 09-29-Gunnah 29 - Virasat na dena Mufti Tariq Masood sahib Click Here
82 23 Jun, 2016 09-30-Gunnah 30 - kisi par zulm karna Mufti Tariq Masood sahib Click Here
83 23 Jun, 2016 10-Halki Phulki Naikiyaan Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
84 23 Jun, 2016 11-Naikiyaan Barbaad Karne wale Gunah Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
85 23 Jun, 2016 12-Deendari achay akhlaq sai hai (10-08-2014) Maulana Abdus Sattar Click Here
86 23 Jun, 2016 13-Sola Aham Nekian Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
87 23 Jun, 2016 13-Sola Aham Nekian-P2 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
88 23 Jun, 2016 13-Sola Aham Nekian-P3 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
89 23 Jun, 2016 13-Sola Aham Nekian-P4 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
90 23 Jun, 2016 14-Tauheed Ke Haqeqat Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
91 23 Jun, 2016 15-Namoos -e-Risalat Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
92 23 Jun, 2016 16-Namazain Sunnat Kay Mutabiq Parhain Maulana Abdus Sattar Click Here
93 23 Jun, 2016 17-Ahlullah ki Namazin Maulana Doctor Qasim Mahmood Click Here
94 23 Jun, 2016 18-Nafli Namaz Ba jamaat Ka Hukum Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
95 23 Jun, 2016 19-RAMZAN KI BARKAT-1 Maulana Tariq Jameel Click Here
96 23 Jun, 2016 19-RAMZAN KI BARKAT-2 Maulana Tariq Jameel Click Here
97 23 Jun, 2016 20-Isteqbaal-e-Ramzan Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
98 23 Jun, 2016 21-Jannat ki zindagi Maulana Tariq Jameel Click Here
99 23 Jun, 2016 22-Ramzan kay baad Zindagi kaisay Guzarain Maulana Abdus Sattar Click Here
100 23 Jun, 2016 23-Ramzan ky Bad ki Zindagi Maulana Abdus Sattar Click Here
101 23 Jun, 2016 24-Chand Raat Bayan Maulana Abdus Sattar Click Here
102 23 Jun, 2016 25-Shiddat aur sakhti Din mi thin-1 Maulana Tariq Jameel Click Here
103 23 Jun, 2016 25-Shiddat aur sakhti Din mi thin-2 Maulana Tariq Jameel Click Here
104 23 Jun, 2016 25-Shiddat aur sakhti Din mi thin-3 Maulana Tariq Jameel Click Here
105 23 Jun, 2016 26-Falaho Kamiabi Ke 4 Usool_1 Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
106 23 Jun, 2016 27-Aulad Ek Bardi Nemat Hai Maulana Abdus Sattar Click Here
107 23 Jun, 2016 28-Hajj aur Taqwa Maulana Mufti Saeed Ahmed Jalalpuri (R.A) Click Here
108 23 Jun, 2016 29-Hajj Farz main takheer na karain Maulana Mufti Muhammad Rafi Usmani Click Here
109 23 Jun, 2016 30-Haj Aur Umra Ka Zindagi Par Asar Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
110 23 Jun, 2016 31-Amar Bilmaroof Aur Nahi Anil Munkar Maulana Abdus Sattar Click Here
111 23 Jun, 2016 32-Zakat Aur Roze Ko Bila Ghzar Chorna Engineer Maulana Asad-ur-Rahman Click Here
112 23 Jun, 2016 33-Allah kay dea hoe maal mea se aaik khisaa zakat ka Maulana Abdus Sattar Click Here
113 23 Jun, 2016 34-Husool-e-Taqwa kay liyay Ahlullah ki suhbat Ikhteyaar krain Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
114 23 Jun, 2016 35-Sirat un nabi or Hamara Kirdar-09-01-2014 Maulana Tariq Jameel Click Here
115 23 Jun, 2016 36-Darhi Mundana Haram He Maulana Mufti Abd-ur-Rauf Sakharwi Click Here
116 23 Jun, 2016 37-Husn-e-Muaashirat ki Bunyadin 04-03-2012 Maulana Abdus Sattar Click Here
117 23 Jun, 2016 38-Gheebat or Susraal-22-11-2013 (Zakariya Masjid-Bolton) Maulana Tariq Jameel Click Here
118 23 Jun, 2016 39-Munkirat Ko Rokiye Maulana Abdus Sattar Click Here
119 23 Jun, 2016 40-Parosiyoon Ki Khabar Giri Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
120 23 Jun, 2016 41-Sharai Libaas (04-05-2014) Maulana Abd-ur-Rasheed Click Here
121 23 Jun, 2016 42-Wirasat ki taqsim ka sharai tariq-e-kaar-1 Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
122 23 Jun, 2016 42-Wirasat ki taqsim kay sharait tariqa-e-kaar-2 Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
123 23 Jun, 2016 43-Zuban aik Allah ke naimat hai (17-08-2014) Maulana Abdus Sattar Click Here
124 23 Jun, 2016 44-Taqwa ka Maqaam Qalb Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
125 23 Jun, 2016 45-Gunahoon-kei-Dunyavi-Nataij Maulana Abdus Sattar Click Here
126 23 Jun, 2016 46-Gunahon Se Tauba Maulana Tariq Jameel Click Here
127 23 Jun, 2016 47-Aankhon Ki Hifazat Maulana Abdus Sattar Click Here
128 23 Jun, 2016 48-Zuban Ka Ghalat Aur Sahih Istemal (1) Maulana Tariq Jameel Click Here
129 23 Jun, 2016 48-Zuban Ka Ghalat Aur Sahih Istemal (2) Maulana Tariq Jameel Click Here
130 23 Jun, 2016 48-Zuban Ka Ghalat Aur Sahih Istemal Maulana Tariq Jameel Click Here
131 23 Jun, 2016 49-Apnay Aap ko Pehchanain(Hum kon hain) 29-07-2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
132 23 Jun, 2016 50-Maut sai phalay maut ki tayari Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
133 23 Jun, 2016 51-Deen Per Estiqamet Ka Nuskha Maulana Abdus Sattar Click Here
134 23 Jun, 2016 52-Islam Mi Walima ka Tasawwur-03-03-2014 Maulana Tariq Jameel Click Here
135 23 Jun, 2016 53-Zindagi ki khaity ko phoolawar kejiay Maulana Abdus Sattar Click Here
136 23 Jun, 2016 54-Dua aur Shukr Husool-e-Taqwa kay Zaraiy Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani Click Here
137 23 Jun, 2016 55-Taqdeer Per Razi Rahna Maulana Abdus Sattar Click Here
138 23 Jun, 2016 56-Chand Nasihatin-1 Maulana Abdus Sattar Click Here
139 23 Jun, 2016 56-Chand Nasihatin-2 Maulana Abdus Sattar Click Here
140 23 Jun, 2016 57-Jihad aur Uske Bunyadi Usool Maulana Mufti Sahban Mehmood Click Here
141 23 Jun, 2016 58-Tuhfa-e-Nikah Maulana Tariq Jameel Click Here
142 23 Jun, 2016 59-Nikah ke liye Istikharah Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
143 23 Jun, 2016 60-Nikah Ke Haqeeqat Aur Rasam Rewaj Maulana Muhammad Aslam Shaikhupuri (R.A) Click Here
144 23 Jun, 2016 61-Talaq Iddath Aur Rujo Ke Masael -Part 1 Maulana Abdus Sattar Click Here
145 23 Jun, 2016 61-Talaq Iddath Aur Rujo Ke Masael -Part 2 Maulana Abdus Sattar Click Here
146 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-1) Maulana Abdus Sattar Click Here
147 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-2) Maulana Abdus Sattar Click Here
148 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-3) Maulana Abdus Sattar Click Here
149 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-4) Maulana Abdus Sattar Click Here
150 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-5) Maulana Abdus Sattar Click Here
151 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-6) Maulana Abdus Sattar Click Here
152 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-7) Maulana Abdus Sattar Click Here
153 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-8) Maulana Abdus Sattar Click Here
154 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-9) Maulana Abdus Sattar Click Here
155 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-10) Maulana Abdus Sattar Click Here
156 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-11) Maulana Abdus Sattar Click Here
157 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-12) Maulana Abdus Sattar Click Here
158 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-13) Maulana Abdus Sattar Click Here
159 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-14) Maulana Abdus Sattar Click Here
160 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-15) Maulana Abdus Sattar Click Here
161 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-16) Maulana Abdus Sattar Click Here
162 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-17) Maulana Abdus Sattar Click Here
163 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-18) Maulana Abdus Sattar Click Here
164 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-19) Maulana Abdus Sattar Click Here
165 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-20) Maulana Abdus Sattar Click Here
166 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-21) Maulana Abdus Sattar Click Here
167 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-22) Maulana Abdus Sattar Click Here
168 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-23) Maulana Abdus Sattar Click Here
169 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-24) Maulana Abdus Sattar Click Here
170 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-25) Maulana Abdus Sattar Click Here
171 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-26) Maulana Abdus Sattar Click Here
172 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-27) Maulana Abdus Sattar Click Here
173 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-28) Maulana Abdus Sattar Click Here
174 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-29) Maulana Abdus Sattar Click Here
175 23 Jun, 2016 62-Huzoor (s.a.w) ki chand Aham Wasiataen (Kamyab Zindagi k Rahnuma Osol-30) Maulana Abdus Sattar Click Here
176 23 Jun, 2016 63-Rizq-e-Halal-o-Haram Maulana Mufti Sahban Mehmood Click Here
177 23 Jun, 2016 64-Taleem-e-Deen ki Ahmiyat Maulana Mufti Muhammad Hussain Siddiqui Click Here
178 23 Jun, 2016 65-Taleem Man Bap Aur Namaz Maulana Tariq Jameel Click Here
179 23 Jun, 2016 66-Khel Kood Mein Fikr-e-Akhirat Ka Ziya Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
180 23 Jun, 2016 67-Circket Match Ka Gham Maulana Tariq Jameel Click Here
181 23 Jun, 2016 68-Ahle Sunnat-o-Bidaat Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
182 23 Jun, 2016 69-New Saall Ka Paigham-01-01-2014(Bilal Qutub Program) Maulana Tariq Jameel Click Here
183 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (1) Maulana Abdus Sattar Click Here
184 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 (2) Maulana Abdus Sattar Click Here
185 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010- (3) Maulana Abdus Sattar Click Here
186 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (4) Maulana Abdus Sattar Click Here
187 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (5) Maulana Abdus Sattar Click Here
188 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (6) Maulana Abdus Sattar Click Here
189 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (7) Maulana Abdus Sattar Click Here
190 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 (8) Maulana Abdus Sattar Click Here
191 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (9) Maulana Abdus Sattar Click Here
192 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 -(10) Maulana Abdus Sattar Click Here
193 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010- (11) Maulana Abdus Sattar Click Here
194 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 By - (12) Maulana Abdus Sattar Click Here
195 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 By - (13) Maulana Abdus Sattar Click Here
196 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 (14) Maulana Abdus Sattar Click Here
197 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (15) Maulana Abdus Sattar Click Here
198 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 (16) Maulana Abdus Sattar Click Here
199 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (17) Maulana Abdus Sattar Click Here
200 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (18) Maulana Abdus Sattar Click Here
201 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (19) Maulana Abdus Sattar Click Here
202 23 Jun, 2016 70-Haseen Zindagi Ke Aadab 2010 - (20) Maulana Abdus Sattar Click Here
203 23 Jun, 2016 71-Qurbani kab or Kasay honi chaie Maulana Mufti Nazir Ahmed Khan Click Here
204 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (1) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
205 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (2) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
206 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (3) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
207 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (4) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
208 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (5) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
209 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (6) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
210 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (7) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
211 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (8) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
212 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (9) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
213 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (10) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
214 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (11) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
215 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (12) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
216 23 Jun, 2016 72-Taleem ul Islam (13) Qari Abdul Haleem Chushti Click Here
217 23 Jun, 2016 73-Be-Gunah Qatal ka Anjam (karachi ki Halat par Liyari me Bayan) 30-07-2011 Maulana Tariq Jameel Click Here
218 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (1) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
219 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_- (2) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
220 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam (3) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
221 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam (4) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
222 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (5) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
223 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (6) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
224 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (7) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
225 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (8) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
226 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (9) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
227 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_ (10) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
228 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_- (11) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
229 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_- (12) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
230 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (13) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
231 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_- (14) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
232 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (15) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
233 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_- (16) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
234 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_(17) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
235 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam_ (18) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
236 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (19) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
237 23 Jun, 2016 74-Islam Main Aurat Ka Maqam- (20) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
238 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (1) Maulana Abdus Sattar Click Here
239 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (2) Maulana Abdus Sattar Click Here
240 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (3) Maulana Abdus Sattar Click Here
241 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (4) Maulana Abdus Sattar Click Here
242 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (5) Maulana Abdus Sattar Click Here
243 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (6) Maulana Abdus Sattar Click Here
244 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (7) Maulana Abdus Sattar Click Here
245 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (8) Maulana Abdus Sattar Click Here
246 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (9) Maulana Abdus Sattar Click Here
247 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (10) Maulana Abdus Sattar Click Here
248 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (11) Maulana Abdus Sattar Click Here
249 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (12) Maulana Abdus Sattar Click Here
250 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (13) Maulana Abdus Sattar Click Here
251 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (14) Maulana Abdus Sattar Click Here
252 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (15) Maulana Abdus Sattar Click Here
253 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (16) Maulana Abdus Sattar Click Here
254 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (17) Maulana Abdus Sattar Click Here
255 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (18) Maulana Abdus Sattar Click Here
256 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (19) Maulana Abdus Sattar Click Here
257 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (20) Maulana Abdus Sattar Click Here
258 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (21) Maulana Abdus Sattar Click Here
259 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (22) Maulana Abdus Sattar Click Here
260 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (23) Maulana Abdus Sattar Click Here
261 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (24) Maulana Abdus Sattar Click Here
262 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (25) Maulana Abdus Sattar Click Here
263 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (26) Maulana Abdus Sattar Click Here
264 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (27) Maulana Abdus Sattar Click Here
265 23 Jun, 2016 75-Ay Iman Walo Iman Lao (10-07-2015) (28) Maulana Abdus Sattar Click Here
266 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammat- (1) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
267 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammay- (2) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
268 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammat- (3) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
269 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammat- (4) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
270 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammat- (5) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
271 23 Jun, 2016 75-Shirq ki Mazammat- (6) Maulana Khair Muhammad Makki Click Here
272 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (1) Maulana Abdus Sattar Click Here
273 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (2) Maulana Abdus Sattar Click Here
274 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (3) Maulana Abdus Sattar Click Here
275 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (4) Maulana Abdus Sattar Click Here
276 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (5) Maulana Abdus Sattar Click Here
277 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (6) Maulana Abdus Sattar Click Here
278 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (7) Maulana Abdus Sattar Click Here
279 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (8) Maulana Abdus Sattar Click Here
280 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (9) Maulana Abdus Sattar Click Here
281 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (10) Maulana Abdus Sattar Click Here
282 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (11) Maulana Abdus Sattar Click Here
283 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (12) Maulana Abdus Sattar Click Here
284 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (13) Maulana Abdus Sattar Click Here
285 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (14) Maulana Abdus Sattar Click Here
286 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (15) Maulana Abdus Sattar Click Here
287 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (16) Maulana Abdus Sattar Click Here
288 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (17) Maulana Abdus Sattar Click Here
289 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (18) Maulana Abdus Sattar Click Here
290 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (19) Maulana Abdus Sattar Click Here
291 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (20) Maulana Abdus Sattar Click Here
292 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (21) Maulana Abdus Sattar Click Here
293 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (22) Maulana Abdus Sattar Click Here
294 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (23) Maulana Abdus Sattar Click Here
295 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (24) Maulana Abdus Sattar Click Here
296 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (25) Maulana Abdus Sattar Click Here
297 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (26) Maulana Abdus Sattar Click Here
298 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (27) Maulana Abdus Sattar Click Here
299 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (28) Maulana Abdus Sattar Click Here
300 23 Jun, 2016 76-Dars-e-hadith (01-08-2013) (29) Maulana Abdus Sattar Click Here
301 23 Jun, 2016 77-wiladat-e-mustafa-bayansudan-jan-2013 Maulana Tariq Jameel Click Here
302 20 Jun, 2016 79-Ibad ur Rahman Taq Raat Bayan 21 Shab Ramazan 2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
303 20 Jun, 2016 79-Kamyaab Insaan Taq Raat Bayan 25 Shab Ramazan 2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
304 20 Jun, 2016 79-Niamat-e-Islam Taq Raat Bayan 23 Shab Ramazan 2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
305 20 Jun, 2016 79-Sorah-e-Luqman Taq Raat Bayan 27 Shab Ramazan 2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
306 20 Jun, 2016 79-Taqwa Taq Raat Bayan 29 Shab Ramazan 2016 Maulana Abdus Sattar Click Here
307 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-1 Maulana Abdus Sattar Click Here
308 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-2 Maulana Abdus Sattar Click Here
309 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-3 Maulana Abdus Sattar Click Here
310 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-4 Maulana Abdus Sattar Click Here
311 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-5 Maulana Abdus Sattar Click Here
312 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-6 Maulana Abdus Sattar Click Here
313 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-7 Maulana Abdus Sattar Click Here
314 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-8 Maulana Abdus Sattar Click Here
315 20 Jun, 2016 78-Irshadaat Ramazan 2016-9 Maulana Abdus Sattar Click Here