Home « Islami Maheeno Ki Amli Rahnumai « Rajab-ul-Murajjab Ki Sharaee Aur Amli Rahnumai

Rajab-ul-Murajjab Ki Sharaee Aur Amli Rahnumai
S.No Date Title / Name Speaker Listen/Download
1 12 Mar, 2020 Rajab kay Maheenay ki Shari Haisiyt Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
2 24 Jan, 2017 Logon ke mizaj ki riayat karna Shab-e-Barat ke Amaal Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
3 24 Jan, 2017 Mah-e-Rajab-Meiraj ka Maqsad-Koondon ki Haqeeqat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
4 21 Jan, 2017 Shab-e-Barat ki Sharai Haisiyat Maulana Tahir-ul-Hasan Click Here
5 14 Nov, 2016 Rajab ki fazilat Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
6 14 Nov, 2016 Shab-e-Baraat Maulana Mufti Muhammad Rafi Usmani Click Here
7 11 Nov, 2016 Shab-e-Barat Maulana Ehtisham-ul-Haq Thanvi (R.A) Click Here
8 3 Oct, 2016 Shab-e-Barat Qari Muhammad Haneef Multani (R.A) (blind) Click Here
9 15 Feb, 2016 Rajab kay Aamaal wa Bidaat (karnay aur na karnay kay kaam) 31-05-2013 Maulana Doctor Qasim Mahmood Click Here
10 22 Jan, 2016 22 Aur 27 Rajab Kay Bidaat Aur Waqia Meraj-1 Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
11 22 Jan, 2016 22 Aur 27 Rajab Kay Bidaat Aur Waqia Meraj-2 Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
12 22 Jan, 2016 22 Aur 27 Rajab Kay Bidaat Aur Waqia Meraj-3 Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
13 22 Jan, 2016 22 Aur 27 Rajab Kay Bidaat Aur Waqia Meraj-4 Maulama Mufti Muhammad Ibrahim Click Here
14 15 Jan, 2016 Shab-e-Barat 1 Maulana Shams-ur-Rahman Click Here
15 15 Jan, 2016 Shab-e-Barat 2 Maulana Shams-ur-Rahman Click Here